Updating information for Tsumari, kare wa tomodachi ga sukunai.