Updating information for Hibari no san'yaku: Kei tsuya yuki no jôhenge